ikLaN nuFFnaNg

geNg bLoggeR (",)

1 June 2011

aNgeL's kisses aNd sToRk biTes

adeR sesaPeR yaNg peRnaH teRdeNgar aTau tau x pasaL "aNgeL's kissEs" aNd "sToRk BiTes"??
MumMy adaM tau pasaL nie puN pas secaRa xsengaja nyeR teRjuMpa ngaN blog daDdy Hessa..
coMei sangaT beBy hessa (",)

aPa sebeNaRnya "angeL's KissEs" aNd "stoRk BiTes" nie?
kaLo nak tau "aNgeL's kisses" aNd "stoRk BiTes" nie seBeNarNya saLaH saTu daRipada beBeraPa taNda LaHiR yaNg ada paDa beBy...cuBa baca kaT bawaH ni yeR uoLs...

SECARA umum, tanda lahir pada bayi yang baru dilahirkan bukan masalah besar. Ia jarang berlaku tetapi mungkin mengejutkan ibu bapa yang selama ini tidak pernah terfikir, bayi mereka lahir dengan tanda di leher, muka atau belakang tengkuk.

Tanda lahir boleh terjadi sebelum dia dilahirkan atau selepas kelahiran. Sebenarnya tidak ada cara menghalang tanda lahir. Ia juga bukan disebabkan genetik tetapi bagaimana ia terjadi tidak dapat dipastikan secara khusus.

Kebanyakan tanda lahir akan hilang apabila kanak-kanak berusia lima atau sembilan tahun tetapi ada juga tanda lahir yang bersifat dramatik dan menyebabkan masalah kosmetik dan kemungkinan ia adalah tanda barah.

macaM adaM puN ada taNda lahiR kaT keLopak maTa ngaN beLakaNg teNgkuk dia..MuLa2 tu iNgatkaN sebab TeRluka ke aPa TaPi biLa tokwaN adaM tgk dia KaTa adaM ada TaNda LahiR.. oooOO taNda LahiR rupaNya

teseRlaH "aNgeL's kisseS" kaT keLopaK maTa adaM

niE pLak "sToRk BiTes" kaT beLakaNg kePaLa adaM..besau n baNyakkan

TaPi paed cakaP TaNda LaHiR jeNis Nie yaNg paLinG keRaP terjadi kaT beBy..TanDa LaHiR nie dikaTegoRikaN seBagai TaNda LaHiR vaskuLaR iaiTu teRjadi apaBila saLuR daRaH x teRbeNtuk dgN seMpuRna. TaNda LaHiR vaskuLaR teRdiRi daRipada:
  1. MacuLaR sTaiNs - taNda LaHiR yaNg PaliNg keRap keLiHataN dan BiasaNya teRdapaT pada Bahagian daHi, keLopak Mata, beLakaNg LeHeR, HiduNg, atas BiBiR atau paDa BaHagiaN beLakaNg kePaLa. TaNda Lahir jeNis iNi biasaNya akaN hiLaNg aPabila baYi iTu meNcaPai uMo 1 aTau 2 tahuN (adaM puNya taNda LaHiR jeNis Nie La)
  2. HeMaNgioMa - BiasaNya taNda lahir jeNis iNi seLalunya tiMbuL dan boLeH jadi kemeRaH-meRaHaN aTau keBiRu-BiRuaN beRgaNtuNg kepada jeNis saLuR daRaH yaNg teRlibaT. HeMaNgioMa seLalunya akaN makiN meMbesaR uNtuk 6 buLaN peRtaMa daN akaN meNgecuT aPabiLa kaNak2 meNcaPai uMo 5-9 taHun. jika HemaNgoMia iNi besaR daN meLibaTkaN BaHagiaN sepeRti muLuT aTau HiduNg maka rawaTan peRlu diLakukaN bagi meNgecuTkaNnya suPaya x meNgaNggu FuNgsi oRgaN teRsebuT.
  3. PoRt WiNe sTaiNs - TaNda LahiR jeNis iNi seLaluNya beRlaku paDa bahagiaN muka daN berBeza2 daRi saiznya. Ia sepeRti beNtuk aiR waiN meRaH yaNg tertuMpaH. Jika ia beRlaku dekaT pada BahagiaN maTa ujiaN laNjutaN peRlu dilakukaN uNtuk meMastikaN tiada koMpLikasi paDa BaHagiaN teRsebuT.

No comments: